Vaststelling bestemmingsplan Alteveer 36, Alteveer-Schoolweg 31a Veeningen, De Wolden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit De Wolden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2014-26830
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Op 11 september 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Alteveer 36, Alteveer-Schoolweg 31a Veeningen’ ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om een woning op het perceel Schoolweg 31a in Veeningen te realiseren. In ruil voor de woning wordt afstand gedaan van de agrarische bedrijfsbestemming en wordt voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Alteveer 36 in Alteveer gesloopt. U kunt het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan inzien van 25 september 2014 tot en met 5 november 2014 via: • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde; • dewolden.nl onder inwoners/bouwen en wonen/bestemmingsplannen/in procedure; • www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00348-0401. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Ook kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen