Intrekking wijziging bestemmingsplan Buitengebied De Wolden (Ruimte voor Ruimte Alteveer 36 en Zuidwolde, sectie G, nummer 1787 (naast Burgemeester Tonckensstraat 72), De Wolden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit De Wolden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2013-35309
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

B&W maken bekend dat het wijzigingsplan voor het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling op de percelen Alteveer 36 en de Burgemeester Tonckensstraat naast nummer 72 in Zuidwolde, op verzoek van de aanvrager is ingetrokken (6 december 2013). Door deze intrekking is het niet meer toegestaan om een woning te realiseren op het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidwolde, sectie G, nummer 1787, plaatselijk bekend naast Burgemeester Tonckensstraat 72 in Zuidwolde. Belanghebbenden kunnen tegen het intrekkingsbesluit binnen zes weken na de genoemde datum van bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen