Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Albert van Daatselaarstraat 18a Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hoogeveen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2015-28997
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2015

 

Omschrijving:

Het college van B&W heeft voor het perceel Albert van Daatselaarstraat 18a te Alteveer een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een woning mogelijk. Het plangebied is gelegen ten noorden van het dorp Kerkenveld en ten oosten van het dorp Alteveer. Inzage De stukken liggen van 10 september tot en met 21 oktober 2015 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2014BP8000012-ON01. Tevens kunt u het plan raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage. Reageren Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer R. Jacobi of M. Tijssen via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen