Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuur – Beumeesweg 84a in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2014-78803
  • Onderwerp: Huisvesting | Bouwen en verbouwen
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2014

 

Omschrijving:

Op 15 december 2014 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Beumeesweg 84a, 9661 AK in Alteveer, het oprichten van een schuur. U wilt bezwaar maken? Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: 1. Naam en adres 2. Datum 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 4. De reden van bezwaar. Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen