Ontwerpbestemmingsplan ‘Alteveer-Beethovenlaan’, Arnhem

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Arnhem. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2012-17509
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2012

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan Alteveer-Beethovenlaan met ingang van 30 augustus 2012 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het bestemmingsplan is gedurende deze periode ook via internet in te zien op www.arnhem.nl/bestemmingsplan (technische storingen voorbehouden). Daarnaast is het plan ook te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.787-0201 De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0202.787-0201 Het plangebied omvat het gedeelte van de Beethovenlaan tussen de Cattepoelseweg en de Sweelincklaan. De aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging wordt gevormd door de herinrichting die plaats gaat vinden aan de Beethovenlaan in Alteveer. Deze herinrichting is een onderdeel van de Buiten Gewoon Beter-werkzaamheden die in Alteveer en Cranevelt worden uitgevoerd (of voor een deel ook al uitgevoerd zijn). Er wordt een aantal dwarsparkeerplaatsen aangelegd en de inrichting van het gedeelte bij de winkels wordt meer pleinachtig, doordat er overal klinkers worden toegepast. Bij deze herinrichting vindt er ook een verschuiving plaats van verharding naar groen en vice versa. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 99, 6800 AB Arnhem). Voor informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. M. Dulk, tel. nr.: 026-3775264 van de afdeling Gebieds en Procesbeheer.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen