Omgevingsvergunning verleend, verschillende locaties binnen de gemeente Pekela, kap

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Pekela. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. 350939ddf9d4f60dba498ca74d8ecddc
  • Onderwerp: kapvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Verzonden op: 30 januari 2024 Voor: het kappen van tien bomen Locatie: Raadhuislaan, Burgemeester Snaterlaan, Prins Mauritsstraat en Scheepshellingstraat te Oude Pekela en Schoener te Nieuwe Pekela. Datum besluit: 30 januari 2024 (zaaknummer P2024-0015) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken (na bekendmaking van dit besluit) bezwaarschriften worden ingediend tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouder. De beschikking treedt een dag na de bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift staat daarna nog beroep open.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen