Gemeente Pekela - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Veemstede 27 te Oude Pekela

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Pekela. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. 302e6814ab0b71f3f90374eab2944a71
  • Onderwerp: verkeersbesluit
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend, dat zij op 12 januari 2024 een besluit hebben genomen, inhoudende het aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.   Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.   Vereiste van besluit: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Inhoud van het besluit Door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) (met daarbij het OB309 bord met daarop vermeld het kenteken) een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen nabij de woning gelegen aan de Veemstede 27 te Oude Pekela, zoals is aangegeven op de bijbehorende tekening. Tevens op het wegdek een vak aan te brengen door middel van een witte lijn met daarin een wit kruis.   Terinzagelegging Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19januari 2024 tot vrijdag 1 maart 2024 ter inzage op het gemeentehuis in Oude Pekela. Het betreffende besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Pekela, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela. De stukken die betrekking hebben op dit besluit liggen voor belanghebbenden gedurende zes weken ter inzage met ingang van de dag na publicatie op de site van de overheid www.officiëlebekendmakingen.nl

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen