Verleende evenementenvergunning Hooiweg te Oude Pekela

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Pekela. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. 0722d79accd5412294a09c24147b3ffe
  • Onderwerp: evenementenvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

De burgemeester van de gemeente Pekela maakt bekend dat hij de volgende evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verleend. De vergunning staat geregistreerd onder zaaknummer 2023-068473 Datum: 31 december 2023 van 11.00 uur tot 17.00 uur Omschrijving: Oudjaarsfeest Pekelder Carbid Club Locatie: Hooiweg te Oude Pekela Bezwaarschrift: Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 20000, 9665 ZM te Oude Pekela. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen