Verleende watervergunning 2013 – 1700 Oosterveldweg Alteveer West, gemeente De Wolden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waterschap Reest en Wieden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. wsb-2013-2774
  • Onderwerp: Bestuur | Waterschappen
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2013

 

Omschrijving:

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden maakt bekend dat op grond van de Keur Waterschap Reest en Wieden 2009 de volgende watervergunning is verleend om de waterstand van de oppervlaktewaterlichamen in een gedeelte van peilgebied RM175 op een lager peil te brengen en/of te houden dan is vastgesteld op de operationele peilenkaart en deze te vervangen door het nieuwe peilgebied RM466 met streefpeilen van N.A.P. + 9.80 meter en N.A.P. + 9.60 meter vast te stellen. Locatie: Oosterveldweg in het gebied Alteveer West in de gemeente De Wolden. Datum verzending: 8 oktober 2013 Kenmerk: 2013 – 1700 Termijn: 9 oktober 2013 tot en met 20 november 2013 De watervergunning en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak digitaal worden ingezien. U kunt hiervoor contact opnemen met de cluster Advies en Vergunningen, tel. 0522-276767. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen