Z-21-089316 - Gemeente Stadskanaal – ontwerp bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A” in Mussel

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2022-154506
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan vast te stellen en dat het ontwerp bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A” te Mussel”, gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat het perceel gelegen tussen Zandtangerweg 33 en 35 in Mussel.Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken tevens bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van het bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A” te Mussel, op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder, vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 57 dB op de gevel vast te stellen. Wat is de aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan?De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen van de initiatiefnemer om ter plaatse een vrijstaande woning te bouwenWat is de aanleiding van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid?De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. In dit geval veroorzaakt het wegverkeer op de Zandtangerweg te veel geluid voor de nieuwe woning. Hiervoor heeft een college een ontwerpbesluit genomen.Waar kunt u het ontwerp inzien?Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid liggen vanaf 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 op werkdagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.Tevens kunt u het ontwerp bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2109-on01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen.U wilt reageren?Ontwerpbestemmingsplan: Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kun u tot en met 18 mei 2022 uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Stadskanaal. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid:Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunt u tot en met 18 mei 2022 uw zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631).U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van der Zee, telefoonnummer 0599 631 631.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen