Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Z-18-048159 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer’ en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2019-31646
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2019

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer” met de bijbehorende bestanden en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een zonnepark mogelijk gemaakt.Waar kunt u  de ontwer pomgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen inzien?De ontwerp-omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 6 juni 2019 tot en 17 juli 2019 met voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen ophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1816-on01 en http://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.U wilt reageren?U kunt tot en met 17 juli 2019 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van de omgevingsvergunning innclusief de bijbehorende stukken als de en ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer M. de Heer (0599-631 631).U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kan contact opgenomen worden met de Omgevingsdienst Groningen (0598-78 8030).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen