Vaststelling bestemmingsplan “Alteveer 64, Alteveer”

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit De Wolden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2018-12476
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2018

 

Omschrijving:

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Alteveer 64, Alteveer“ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het PlanHet bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding van het agrarisch bedrijf Alteveer 64. Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 8 maart 2018 t/m 18 april 2018 ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;2.De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan;3.www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00419-0401.  BeroepBelanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.  InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in principe in werking op 19 april 2018. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de bestemmingsplannen niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen