Gemeente Stadskanaal – Besluit Mer-beoordeling Alteveersterweg 6, 9661 TA te Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2016-19373
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2016

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij op 22 maart 2016 hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld ten behoeve van een omgevingsvergunning voor de wijziging van het bestaande vleeskuikenbedrijf annex akkerbouwbedrijf. Het besluit en alle andere stukken liggen met ingang van  14 april tot en met 25 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Indien u bezwaren tegen dit m.e.r-beoordelingsbesluit heeft, kunt u uw bezwaren kenbaar maken gedurende de omgevingsvergunningprocedure.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen