Z-19-057245 Gemeente Stadskanaal: ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Alteveersterweg 6“ en ontwerp-omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Alteveersterweg 6” te Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2021-401837
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2021

 

Omschrijving:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Alteveersterweg 6’ met bijbehorende stukken, voor een ieder ter inzage leggen. Tevens leggen zij voor een ieder de ontwerp-omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Alteveersterweg 6” met bijbehorende stukken ter inzage. Met het coördinatiebesluit (wijzigingsplan en omgevingsvergunning) wordt een vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een pluimveestal mogelijk gemaakt.Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien? De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp wijzigingsplan inclusief daarbij behorende documenten liggen vanaf 11 november 2021 tot en met 23 december 2021 ter inzage. De stukken zijn in digitale vorm te raadplegen en verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.WZ1818-on01 en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1818-on01 of via www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. De stukken liggen tijdens deze periode ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal.* *Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, zijn de stukken uitsluitend op afspraak in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.U wilt een zienswijze indienen?U kunt tot en met 23 december 2021 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van het ontwerp wijzigingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar (0599 631 631).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen