Z-19-059686 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu), Alteveersterweg 24 (inclusief perceel gelegen tegenover nr. 24) en 27 in ALTEVEER

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2021-140929
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2021

 

Omschrijving:

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor:-Alteveersterweg 24 (inclusief perceel gelegen tegenover nr. 24) en 27, TB ALTEVEER, het oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu) en het bouwen van een bouwwerkWat is de aanleiding?De uitbreiding heeft betrekking op het bouwen van een mestbassin bij een bestaand akkerbouwbedrijf, waardoor de inrichting onder de vergunningplicht valt.Waar kunt u het ontwerp inzien?Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermeldenU wilt reageren?Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente. Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepsschrift in te stellen. U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, via telefoonnummer (0599) 63 16 31.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen