Vaststelling bestemmingsplan “Ericalaan, Oude Pekela”

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Pekela. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2024-23026
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van Pekela maakt bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 het bestemmingsplan “Ericalaan, Oude Pekela” heeft vastgesteld.PlaninhoudHet perceel kadastraal bekend als Gemeente Pekela, sectie E, nummer 641 is onbebouwd terrein van een voormalige camping. De locatie wordt ontsloten via de Ericalaan. Op het perceel worden vier woningen mogelijk gemaakt op kavels van 2500 m2 tot 4400 m2 groot. De kavels worden zoveel mogelijk ingepast in de bestaande groenstructuur. Plan inzienMet ingang van dinsdag 16 januari 2024 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Ericalaan, Oude Pekela” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis (aan de Raadhuislaan 8 te Oude Pekela). Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl (de ID-code van het plan is NL.IMRO.0765.BPEricalaan-0401).Beroep instellenTegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan tot 27 februari 2024 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. InwerkingtredingHet vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan degene die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen