Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Herontwikkeling Schoolstraat Oude Pekela”

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Pekela. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2023-539367
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van Pekela maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 november het bestemmingsplan “Herontwikkeling Schoolstraat Oude Pekela” gewijzigd heeft vastgesteld.PlaninhoudDe Schoolstraat in Oude Pekela is aangewezen als locatie voor woningbouw. Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van veertien woningen waarvan; vier vrijstaande woningen, vier twee-onder-een kap woningen en zes aaneen gebouwde woningen. In het ontwerp bestemmingsplan werd nog uitgegaan van vijf aaneen gebouwde woningen. De wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreft dus het toevoegen van één woning. Plan inzienMet ingang van dinsdag 19 december 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Herontwikkeling Schoolstraat Oude Pekela” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis (aan de Raadhuislaan 8 te Oude Pekela). Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl (de ID-code van het plan is NL.IMRO.0765.BPSchoolstraat-0401).Beroep instellenTegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan tot 30 januari 2024 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. InwerkingtredingHet vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan degene die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen