Toestemming voor het onttrekken en lozen van grondwater ter hoogte van Hendrikus Zomerweg 2 te Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waterschap Vechtstromen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. wsb-2023-15421
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2023

 

Omschrijving:

Kenmerk watervergunning Z-2346557Waterschap Vechtstromen heeft een watervergunning verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het tussen 6 februari 2024 en 5 maart 2024 onttrekken van:1.100 m³ grondwater per uur;2.2.400 m³ grondwater per dag;3.67.200 m³ grondwater per maand;4.67.200 m³ grondwater gedurende de looptijd van het project. 1.en het lozen/retourneren van:1.100 m³ grondwater per uur;2.2.400 m³ grondwater per dag;3.67.200 m³ grondwater per maand;4.67.200 m³ grondwater gedurende de looptijd van het project. 1.De watervergunning is op 6 december 2023 verzonden aan de aanvrager (bekendgemaakt).Waarom publiceert het waterschap dit bericht?Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te lozen op het water, bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.InformatieVoor meer informatie over de verleende watervergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van waterschap Vechtstromen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.Bent u het niet eens met de verleende watervergunning?U kunt het waterschap tot 18 januari 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende.Bezwaar makenAls u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met de verleende watervergunning dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur, waterschap Vechtstromen, postbus 5006, 7600 GA Almelo.U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:1.uw naam en adres;2.de datum (dagtekening);3.de vergunning (het besluit);4.waarom u het niet eens bent met de vergunning (de gronden van uw bezwaar).Voorlopige voorzieningAls u bezwaar maakt stopt dit de werking van verleende watervergunning niet. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechtbank als u de uitspraak van het waterschap op uw bezwaar niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:1.uw naam en adres;2.de datum (dagtekening);3.wat het spoedeisend belang is;4.wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen het verlenen van de watervergunning. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht)

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen