Vaststelling bestemmingsplan ‘Alteveer 8a, Alteveer’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit De Wolden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2018-57248
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2018

 

Omschrijving:

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Alteveer 8a, Alteveer’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het planDit plan valt onder de ruimte-voor-ruimte regeling. Met dit plan wordt op het perceel Alteveer 72 in de gemeente Hoogeveen voormalig agrarische bebouwing gesloopt. Ter compensatie zal de bouw van een woning tussen de percelen Alteveer 8 en Alteveer 10 mogelijk worden gemaakt. Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 11 oktober t/m 21 november 2018 ter inzage. Inzien kan via:1.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde; 2.De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/inzienbestemmingsplannen;3.www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00432-0401.BeroepBelanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in principe in werking op 22 november 2018. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.Zuidwolde, 10 oktober 2018Burgemeester en wethouders van De Wolden

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen