Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Het Oosterveld 11, 2016 Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hoogeveen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2017-17473
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2017

 

Omschrijving:

Het college van B&W heeft voor het perceel Het Oosterveld 11 te Hoogeveen een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een opslagbedrijf mogelijk. De beoogde bedrijfsactiviteitenbestaan hoofdzakelijk uit de opslag van inventaris van een fastfoodketen, en ondergeschikt daaraan een showroom/verkoopruimte, kantoorruimte, vergaderruimte, instructieruimte en een kleine werkplaats.  Het plangebied is gelegen ten zuiden van de stad Hoogeveen.InzageDe stukken liggen van 30 maart tot en met 10 mei 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is i_NL.IMRO.0118.2016BP8000017-ON01. Tevens kunt u het plan raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.ReagerenTijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer R. Jacobi of M. Tijssen via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen