Voorgenomen omgevingsvergunning Oud Alteveer C 155, 9663 AZ te Nieuwe Pekela, Pekela

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Pekela. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. stcrt-2013-8324
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunningen te gaan verlenen: – Het bouwen van een woning met schuur en het realiseren van een theetuin naast Oud Alteveer C 155, 9663 AZ te Nieuwe Pekela. Wij zijn voornemens om in afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan deze aanvraag met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3° van de Wabo. Voordat wij tot verlening van de omgevingsvergunningen overgaan, bieden wij een ieder gedurende de ter inzage liggen van de stukken de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 april 2013 t/m 15 mei 2013 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis te Oude Pekela. Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen