Ontbrandingstoestemming aan Vuurwerkevents te Enschede ten behoeve van het ontbranden van vuurwerk te Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Drenthe. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. prb-2021-11307
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2021

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Vuurwerkevents te Enschede toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel-, theater- en consumentenvuurwerk, voor de locatie Jan Haarstraat te Alteveer op 18 december 2021 tussen 18.30 uur en 22.30 uur.De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november 2021 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:- bij de gemeente De Wolden, Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur;- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.InformatieVoor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen