Z-22-098060 – Gemeente Stadskanaal – Besluit hogere grenswaarde geluid bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C" in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2024-81717
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij op 10 januari 2024 op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh), alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C” vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 56 dB op de gevel hebben vastgesteld.Wat is de aanleiding?De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Het plan is geprojecteerd binnen de geluidzone van de Beumeesweg. Gebleken is dat de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om het plan mogelijk te maken is het vaststellen van een hogere waarde geluid in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk.Waar kunt u het besluit inzien?Op dit moment ligt het besluit nog niet ter inzage en is er nog geen beroep mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.De rechtsbescherming loopt, conform art. 3:11 Algemene wet bestuursrecht en art. 145 Wet geluidhinder, parallel met de bestemmingsplanprocedure. Het moment waarop de beroepstermijn tegen het besluit hogere waarden voor geluid aanvangt, valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het bovengenoemde bestemmingsplan. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen