Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid Hoogeveen, deelplan Alteveer 78a’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hoogeveen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2024-181275
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid Hoogeveen, deelplan Alteveer 78a’ ter inzage wordt gelegd.Het planAan de Alteveer 78a te Hoogeveen (kadastraal: HGV00 Q 196 G 0) staat een oude schuur voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Met dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat de bedrijfsbestemming wordt opgeven en er een nieuwe woonbestemming gerealiseerd kan worden. De nieuwe woning gaat gepaard met een landschappelijke inpassing. Besluit hogere grenswaarde Om de voorgenomen woning mogelijk te maken heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 51 dB (Lden) op de gevel van de toekomstige woning als gevolg van de weg Alteveer.InzageHet bestemmingsplan met bijbehorende stukken- en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen van 1 mei 2024 tot en met 13 juni 2024 ter inzage. Inzien kan via:1.www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2023BP90000014-VG01;2.De gemeentelijke website: www.Hoogeveen.nl/inzage .3.Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. ReagerenHet bestemmingsplan treedt in principe in werking op 19 juli 2023. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen