Z-23-113656 - Gemeente Stadskanaal - Weigering omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een bron en wind-watermolen , kadastrale gemeente Onstwedde, sectie S, perceelnummer 72 bij Höchterweg 2 in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2023-294626
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat op 18 april 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is geweigerd vanwege dat de beoogde ontwikkeling niet passend is binnen de regels van het vigerende of het ontwerp bestemmingsplan en het niet wenselijk is van de bestemmingsregels af te wijken. Het is tevens niet wenselijk middels een kruimelregeling van de Bor af te wijken de in het bestemmingsplan gestelde regels, voor:- kadastrale gemeente Onstwedde, sectie S, perceelnummer 72 bij Höchterweg 2 in Alteveer.U wilt bezwaar maken?Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten: 1.naam en adres;2.datum;3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;4.de reden van bezwaar.Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.U wilt een voorlopige voorziening treffen?Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen