Z-22-106863 – Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Lindenstraat 15D” in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2023-260611
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen en dat het ontwerpbesluit “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Lindenstraat 15D” met bijbehorende stukken voor zes weken voor eenieder ter inzage worden gelegd. Het plangebied omvat het perceel gelegen op de hoek van de Lindenstraat en de Berkenstraat, Lindenstraat 15D te Alteveer. De vergunning heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.OV2217-on01.Wat is de aanleiding?Het bouwen van een woning.Waar kunt u het ontwerp inzien?U kunt vanaf 15 juni 2023 tot en met 26 juli 2023 het ontwerpbesluit in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.OV2217-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Tevens ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorend stukken op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.U wilt reageren?Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente. U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via het nummer 0599 631 631.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen