Z-22-098060 – Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en C" in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2023-150255
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en C" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP2204- voorbereiden.Het plangebied omvat het perceel liggende aan de Beumeesweg 30A en C in Alteveer.Wat is de aanleiding?De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is dat er aan de Beumeesweg 30A en 30C te Alteveer op dit moment een bedrijf is gevestigd. Dit perceel heeft in het geldende bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel" de bestemming ‘Dienstverlening’. De eigenaar van dit perceel is voornemens om het bedrijfspand te verbouwen tot twee woningen. Planologisch is dit niet toegestaan en dient het bestemmingsplan hierop aangepast te worden.Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt, kunt u een zienswijze indienen. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T. van Waalwijk via telefoonnummer (0599) 631 631.U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen