Z-15011802 Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning voor het plaatsen c.q. veranderen van nieuwe kozijnen in de voorgevel van de woning – Beumeesweg 90 te Alteveer.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2016-11890
  • Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2016

 

Omschrijving:

Op 27 januari 2016 is de volgende omgevingsvergunning verleend en op 27 januari 2016 naar de aanvrager verzonden: Holterweg 10, 9661 TT te Alteveer, voor het plaatsen c.q. veranderen van nieuwe kozijnen in de voorgevel van de woning. U wilt bezwaar maken? Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: 1. Naam en adres 2. Datum 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 4. De reden van bezwaar. Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.   Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal via (0599) 631 631.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen