Z-15010054 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor kappen van één populier, Keiweg 1 in Alteveer

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2015-34935
  • Onderwerp: Huisvesting | Bouwen en verbouwen
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2015

 

Omschrijving:

Op 21 april 2015 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Keiweg 1, 9661 TV Alteveer, kappen van één populier. U wilt bezwaar maken? Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten: 1. naam en adres; 2. datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 4. de reden van bezwaar.   Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.   Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal via 0599 631 631.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen