Vaststelling bestemmingsplan 'Onstwedde, Alteveer en Mussel, Tuinlaan’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Stadskanaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Pekela
  2. gmb-2014-78464
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2014

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Tuinlaan’ door de gemeenteraad op 15 december  2014 is vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden aan de Tuinlaan acht bouwkavels bestemd voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Tevens wordt het achterliggende groen bestemd tot Tuin. U wilt het bestemmingsplan inzien? Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 december 2014 tot en met 5 februari 2015 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Tevens kunt u het bestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1401-vs01 en op www.stadskanaal.nl  U wilt beroep instellen? Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitpekela.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen